Ấn tượng qua từng chuyến đi - và hơn thế nữa!

Translate

Khám Phá Động Phong Nha

Thông Tin Du Lịch Miền Trung 2014

Khách Sạn Tại Quảng Bình

MỘT SỐ KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
1. Khách sạn năm sao:
- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3842999/ (052) 3842555

1. Khách sạn bốn sao:
- Địa chỉ: 119 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (0523811666/ (052) 3811789
- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822276/ (052) 3822404

2. Khách sạn ba sao:
- Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3812999/ (052) 3812333
- Địa chỉ: 55 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363

- Địa chỉ: 89 Trương Pháp - TP Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3810666; 3813999/ (052) 3859868

3. Khách sạn hai sao:
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3810369
- Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3821297 - (052) 3827888/ (052) 3823766

- Địa chỉ: 10 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820390/ (052) 3850349
- Địa chỉ: 185 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822369/ (052) 3827684

- Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3827175/ (052) 3841917
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3810999/ (052) 3810789

- Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3821608/ (052) 3829960
- Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3840088

- Địa chỉ: 34-36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3829888/ (052) 3844383
- Địa chỉ: 68 Lê Lợi - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3815668/ (052) 3815368

- Địa chỉ: 38 Dương Văn An - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820297
- Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: 3822567/ 3822463

4. Khách sạn một sao:
- Địa chỉ: 167 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820651
- Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3841063/ (052) 3829673

- Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822399
- Địa chỉ: 40 Mạc Đĩnh Chi - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 01699984988

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822462
- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3824426/ (052) 3829703

- Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: 0912037744/ (052) 3828999
- Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822289

- Địa chỉ: Lý Thánh Tông - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820512
- Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822438

5. Khách sạn chưa xếp hạng:
- Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3821851
- Địa chỉ: 153 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3840105/ (052) 3840150

- Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822350/ (052) 3823856
- Địa chỉ: 200 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3832832/ (052) 6256119

- Địa chỉ: 63 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3840776/ (052) 3829909
- Địa chỉ: 30 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3828453/ (052) 3841837

- Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3825831
- Địa chỉ: 242 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3823774/ (052) 3824054

- Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820073
- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3844749/ (052) 3844748

Khách sạn Hương Quỳnh
- Địa chỉ: 18 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3825260/ (052) 3825261
- Địa chỉ: 173 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3858299

- Địa chỉ: 16 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820519/ (052) 3820519
- Địa chỉ: 32 Đồng Hải - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822216

- Địa chỉ: 12 Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3824903/ (052) 3840865
- Địa chỉ: 175 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3851189

- Địa chỉ: 12A Quang Trung - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3816311/ (052) 3817311
- Địa chỉ: 43 Lê Thành Đồng - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3825452

- Địa chỉ: 78 Đồng Hải - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3840191
- Địa chỉ: Bãi biển Quang Phú - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3810011

- Địa chỉ: 30 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3827007
- Địa chỉ: 40 Đồng Hải - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820727/ (052) 3859727

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3810755 - (052) 3810756/ (052) 3810757
- Địa chỉ: 34 Dương Văn An - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822901

- Địa chỉ: 69 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: 0984013348
- Địa chỉ: Nguyễn An Ninh - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0914749739

- Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3823429
- Địa chỉ: 217 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3817666

- Địa chỉ: 95 Lý Thái Tông - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3842704
- Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3820746/ (052) 3820746

Khách sạn Hoa Mai 2
- Địa chỉ: 30 Đồng Hải - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822746
- Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3843732 

- Địa chỉ: Xã Bảo Ninh - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0972315555
- Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (052) 3822347/ (052) 3822543

- Địa chỉ: TK 15 - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: 0912133082/ (052) 3836294

Ghi chú: Doanh nghiệp muốn quảng bá thông tin khách sạn, vui lòng nhấn vào đây để tải biểu mẫu đăng ký.

Khám Phá Kho Cổ Vật Của Vua Khải Định

Thông Tin Du Lịch Miền Trung

Tour Huế

Loading...

Tour Đà Nẵng

Loading...

Du Lịch Đà Nẵng

Loading...

Tour Quảng Bình

Loading...